kaya toplayıcı

  • 4UQL-1600III Kaya seçici

    4UQL-1600III Kaya seçici

    Tarım arazilerindeki taşlar ekim gelirini büyük ölçüde etkileyecek ve aynı zamanda ekim makinelerine, tarla yönetim makinelerine ve hasat makinelerine de açıkça zarar verecektir.Ülkemizin batısında, kuzeybatısında ve kuzeyinde birçok toprakta çok sayıda taş bulunmaktadır.

    Topraktaki taşları çıkarmanın zorluğu ve temizleme maliyeti yüksek olan sorunları çözmek.Firmamız 4UQL-1600 yeni tip taş toplama makinesi ürünümüzdür.III120 beygir gücünde dört tekerlekli traktör ile donatılmış.Üç noktalı traktör vasıtasıyla taş toplama makinesine bağlanır.Traktör, taş toplama işini sürmek için yürür.Hafriyat bıçağı, mahsulleri ve toprağı hasat etmek için toprağa girer ve ön zincir sırasına taşınır ve ardından mahsuller ve toprak arkadaki tambura akar.Tamburun dönüşü ile toprak sızdırılır ve taşlar konveyör bant üzerinden yüklenir.

    Bu taş toplama makinesi, çiftçi arkadaşların taş toplama sorununu etkili bir şekilde çözmektedir.Maden sahasındaki ekili arazilerin ıslahında, enkaz akışı etki alanının onarımında, sudan zarar gören tarım arazilerinin onarımında, taşların ve inşaat atıklarının kaldırılmasında taş toplama makinesi büyük rol oynamıştır.